Projektledning

Sweva driver sin egen projektledning i ”egna” projekt, men kan även agera som projektledare för externa beställare.

Sweva kan även med fördel agera partner vid ett genomförande. Ett partneringkontrakt har många fördelar där genomförandet och projektekonomin är helt transparent vilket ger att bra samarbetsklimat, utrymme för att finna innovativa lösningar från många led och bra möjligheter parera oförutsedda händelser

Sweva AB är certifierat enligt FR 2000 med avseende på miljö-, kvalitet-, -brandskydd och arbetsmiljö, som även uppfyller alla krav enligt ISO 9001 och 14001.