Dricksvatten

I Sweva finns en historisk erfarenhet av hydrogeologi och prospektering. I företaget finns fältutrustningar för undersökningsborrningar, provpumpningar, behandlingsförsök med mera. Prospektering sker såväl i jordlager som i berggrund.

Vattenbehandlingsförsök pågår frekvent där försöksutrustning monteras i fält eller vattenverk, där uppföljning sker löpande. Processförslag och design erbjuds och projekteringar kan genomföras.

Där egna resurser blir en begränsning har vi ett noga utvalt nätverk av leverantörer, entreprenörer och konsulter.

Sweva levererar gärna anläggningar med ansvarstagande från idé till färdig anläggning.