Projekt

BRUNN NR 100

I Sweva finns en mycket stor erfarenhet av filterbrunnar. Mer än 100 filterbrunnar har anlagts genom åren där ansvarstagande…

läs mer

BRINGÅSEN

Sweva har till Bringåsen, Östersunds kommun genom totalentreprenad levererat ett Biovac SBR 0107 avloppsreningsverk.

läs mer

FILMNING

Filmning och rensning. Sweva innehar proffsutrustning för filmning av brunnar upp till en dimension av 500 mm…

läs mer

ÖVERBYGGNADER

Sweva har tagit fram två varianter av brunnsöverbyggnader med syfte att monteras över brunnar…

läs mer

RESERVVATTEN

På uppdrag av Helsinge Vatten prospekterar Sweva efter en reservvattentäkt för Bollnäs. Arbetet har bestått av genomgång…

läs mer

HEMAVAN

För Storumans kommun har Sweva varit ytterst delaktig i framtagandet av en ny grundvattentäkt och vattenverk i Hemavan.

läs mer

LILLSJÖHÖGEN

Till Lillsjöhögen, Östersunds kommun har Sweva levererat ett Biovac SBR 0207 avloppsreningsverk.

läs mer

LÄNSSTYRELSEN

Övervakning grundvatten. Sweva har utfört grundvattenstationer för Länsstyrelserna i Kalmar och Östergötland.

läs mer