Om oss

Sweva Vatten & Anläggning drivs av Karl Ivar Johansson som är utbildad kvartär- och hydrogeolog med över 30 års branscherfarenhet. Vi har ett noga utvalt nätverk av leverantörer, entreprenörer och konsulter och vår verksamhet inom VA- sektorn vänder sig i första hand mot kommuner och näringsliv. Privatpersoner förekommer även inom kundkretsen. Vi arbetar också med projektledning och miljöfrågor.

Vi erbjuder konsulttjänster och entreprenader inom vatten- och avloppssektorn, där vi gärna levererar anläggningar med ansvarstagande från idé till färdig anläggning.

Vi känner ett stort kvalitetsansvar och vill kunna leverera varor, tjänster och produkter i nivå med marknadsledare i branschen till rätt kvalitet och i rätt tid. Vi har fältutrustningar för utförande av hydrogeologiska undersökningar som till exempel undersökningsborrningar, filmning, provpumpningar, brunnsrensningar med mera.

Vår verksamhet kan sammanfattas i fyra områden:

DRICKSVATTEN – Hydrogeologi, prospektering, vattenverk, beredning,

AVLOPP – Återförsäljare av BIOVAC reningsverk, 50 – 3 000 pe

MILJÖTJÄNSTER – Grundvattenkontroll – tillståndsärenden, vattenskydd

PROJEKTLEDNING – Projektering, upphandling, genomföranden, leveranser

Naturmiljön är viktig för oss och vi strävar efter minsta möjliga miljöbelastningen i våra tjänster där också återvinning och kretsloppstänkande skall vara levande. Externt har vi möjlighet att samverka med våra kunder och andra intressenter för att utveckla ekologiskt hållbara lösningar med förbättrad resurshushållning för att begränsa utsläpp och minimera energi- och kemikalieförbrukning.

 

karl-ivar-1

Karl Ivar Johansson