AVLOPP

Sweva levererar prefabricerade BIOVAC avloppsreningsverk som spänner över ett brett register från enskilda hushåll, till SBR- anläggningar av storleksordningen 1000 pe. Reningsprocessen i ett Biovac® minireningsverk sker efter ”aktiv slam”-metoden, i en satsvis rening.

Anläggningarna är kostnadseffektiva och driftsäkra lösningar för stugområden och mindre samhällen. Anläggningarna är utformade för stegvis utbyggnad, vilket gör att både investerings- och driftskostnader kan anpassas till byggtakten. Detta gör anläggningen mycket lämplig vid skiftande belastning. Moduluppbyggnaden gör det enkelt att utvidga reningsverket.

I Sweva finns även en lång erfarenhet av naturanpassade avloppsanläggningar, såsom t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar, slamdräneringsbäddar mm, där Sweva har glädje av den hydrogeologiska kompetensen samt innehar fältutrustningar anpassade för erforderliga förundersökningar.