SkiStar

SkiStar. Tillståndsansökan enligt miljöbalken

SkiStar har anlitat Sweva för tillståndsansökan enligt Miljöbalken, avseende ett utökat vattenuttag ut vattendragen Blästran och Skärsån, Björnrike, Härjedalens kommun.

Uppdraget har omfattat ombudsroll med rättegångsfullmakt, samråd och miljökonsekvensbeskrivning. Tillstånd genom Dom meddelades 2016-01-11.