Fugelsta Risk- och sårbarhetsanalys

I Östersunds kommun. Risk- och sårbarhetsanalys. I Fugelsta finns en gemensamhetsanläggning i form av en berggrundvattentäkt, vattenverk och överföringsledningar. Nybyggnationer önskas i närområdet, varför Sweva utfört en risk- och sårbarhetsanalys över företaget.