Prospektering av reservvatten

För Bergs kommun, prospektering av reservvatten

Bergs kommun har i dag en grundvattentäkt som försörjer tätorten och flera samhällen. För att trygga vattenförsörjningen har Sweva fått i uppdrag att prospektera för en reservvattentäkt i lösa jordlager.