Miljöövervakning Hissmofors

För Krokoms kommun, Miljöövervakning Hissmofors.

Sweva utför årligen miljöövervakning vid kompost- och avfallsanläggningarna i Hissmofors och Åse. Uppdraget omfattar grundvattenprovtagningar, grundvattenståndsmätningar samt redovisning.