Sånghusvallen flödesmätning

Krokoms kommun har bett oss att mäta avloppsvattenflöden från Sånghusvallen. Sweva tillhandahåller batteridriven flödesmätning i nedstigningsbrunn med hjälp av 4”- Palmer-Bowlus ränna och MJK chatter.

Utrustningen loggar nivåer och flöden och för över data som fil till e- post.