Prospektering av grundvatten

Storumans kommun, prospektering av grundvatten för Hemavan. Hemavan baserar sin vattenförsörjning på en bäck som löper förbi kommunens vattenverk. Sweva har av Storumans kommun fått i uppdrag att prospektera efter grundvatten, i syfte att konvertera till en grundvattenbaserad vattenförsörjning.