Hunge vattenförsörjning

Bräcke kommun har önskemål om ett alternativt läge för sin vattenförsörjning för Hunge. Sweva har kommunens uppdrag att prospektera efter grundvatten i jord och berg.