Lycksele Gammplatsen – nya råvattenbrunnar

Lyckseles grundvattentäkt på Gammplatsen etablerades på 60- talet med filterbrunnar av typ OBO- Schönbecker filter. Brunnarna har en längre tid besvärats av igensättningar, varför Sweva har fått i uppdrag att anlägga två nya filterbrunnar. Uppdraget har omfattat undersökningsborrningar, dimensionering samt leverans av två råvattenbrunnar med en dimensionerad kapacitet av 48 l/s vardera.