Berggrundvatten Torrom

För Kramfors kommuns, berggrundvattentäkten i Torrom besväras av låg kapacitet till följd av en ökad vatten förbrukning. Det större grundvattenuttaget har även lett till vattenkvalitetsförändringar.

Av ovanstående anledning har Sweva prospekterat efter berggrundvatten, och satt ut förslag till alternativa borrpunkter.