Fävikens egendom

Uppdrag av Fävikens egendom, Åre kommun. Ny avloppsanläggning. Fävikens egendom har en täckt infiltrationsanläggning som omhändertar avlopp från egendomen. Anläggningen har besvärats av bristfällig funktion varför Sweva har dimensionerat avloppsanläggningen samt studerat alternativa lokaler för ny infiltration och alternativ teknik.