Om Sweva

Sweva Vatten & Anläggning har sin bas i Östersund. Vi erbjuder konsulttjänster och entreprenader inom vatten- och avloppssektorn, där vi gärna levererar anläggningar med ansvarstagande från idé till färdig anläggning. Vi har 30 års erfarenhet i branschen och jobbar i första hand mot kommuner. Även företag och VA-föreningar tillhör vår kundkrets. Vi gör allt från fältundersökningar till projekteringar och genomföranden inom områdena dricksvatten, avlopp, miljö och projektledning.

Sweva är återförsäljare av BIOVAC avloppsreningsverk som spänner över ett brett register från enskilda hushåll till storleksordningen 1000 pe.

Vi är certifierade enligt FR2000 och förfogar över fältutrustningar för hydrogeologiska undersökningar som till exempel undersökningsborrningar, provpumpningar, brunnsrensningar med mera. Sweva har även utrustning för avloppsflödesmätningar.

Naturmiljö är viktigt för oss och vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så resurssnålt som möjligt.

Välkommen att läsa mer om våra tjänster och dyka djupare in i ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Som prospektering, hydrogeologi och vattenrening.

Senaste nytt

RÅVATTENBRUNNAR

Lyckseles grundvattentäkt på Gammplatsen etablerades på 60- talet med filterbrunnar av typ OBO- Schönbecker filter.

läs mer

PROSPEKTERING

Storumans kommun, prospektering av grundvatten för Hemavan. Hemavan baserar sin vattenförsörjning på en bäck som löper förbi kommunens vattenverk.

läs mer

FLÖDESMÄTNING

Krokoms kommun har bett oss att mäta avloppsvattenflöden från Sånghusvallen. Sweva tillhandahåller batteridriven flödesmätning…

läs mer